Blog: ‘Netwerkschaarste’

​Netwerkschaarste. Zou dat het woord van 2020 worden? Ik verwacht van niet, want er is dit jaar al zo veel gebeurd en er zijn vast woorden die daar meer aanspraak op maken. Maar goed, toch is netwerkschaarste wel een dingetje…

Er komen ongetwijfeld lastige tijden aan. Veel ondernemers krijgen het nog zwaar, voor zover ze het niet al zwaar hebben. Opdrachten zijn schaarser en worden minder vrijblijvend uitgezet. Men zal meer rondkijken in het eigen netwerk, op zoek naar betrouwbare partners en bedrijven of ondernemers die men het gunt. Of men gaat op zoek naar de beste deal. Het netwerk zal ook daarin een grotere rol gaan. Naast opdrachten zal men ook op zoek gaan naar samenwerkingen en betere
inkoopvoorwaarden. In tijden van crisis heb je elkaar nog harder nodig. De behoefte om te netwerken zal dus toenemen.

Maar daarmee heb je nog geen netwerkschaarste. Toch is die er al. Dat ligt niet alleen aan de toename aan de vraagkant. Aan de aanbod kant is er misschien wel een nog groter probleem. Vanwege de huidige Coronamaatregelen kunnen veel netwerkbijeenkomsten nog geen doorgang vinden. Denk aan de business clubs van voetbal- en andere sportverenigingen. In de kantine en commerciële ruimtes is de ruimte beperkt. Ook de grootschalige borrels, beurzen en andere events zijn grotendeels gecanceld. Kortom het aantal plekken waar je kunt netwerken is beperkter dan ooit.

Enkel de kleinschalige bijeenkomsten zoals Business Open, BNI, Flevum en vele lokale ontbijt- en lunch initiatieven komen nog wel fysiek bijeen. Daar treft men elkaar nog regelmatig en wordt de handel onder elkaar verdeeld. Netwerkschaartse zorgt ervoor dat dit soort clubs het de komende tijd goed zullen doen. Zorg er dus voor dat jij snel
aansluit bij zo’n club bij jou in de buurt. Naast opdrachten biedt het je ook de broodnodige sociale interactie en inspiratie. We zullen elkaar hard nodig hebben komende tijd.

Natuurlijk schrijf ik deze blog als ondernemer en eigenaar van Business Open. Maar los van dit persoonlijk belang, willen we er juist nu zijn voor al onze leden, maar ook voor de ondernemers en zelfstandigen die nog op zoek zijn naar een plek om aangenaam en effectief te netwerken. Samen kunnen we elkaar helpen in deze lastige tijd en met hoe meer we zijn des te sterker we staan.

Wees daarom van harte welkom bij Business Open.