Business Open

Netwerken en zakelijke relaties blijven de sleutels voor continuïteit en een succesvolle toekomst voor je bedrijf. De basis van een goed netwerk is dat men elkaars business door en door kent, dan wordt het vanzelfsprekender elkaar te introduceren bij de eigen relaties.

Vanuit die filosofie startten Robbert Trimbos en Rein Korthals Altes eind 2010 een eigen netwerkclub. Al gauw ontstond er een wachtlijst aangezien er uitgegaan werd van ‘branche-exclusiviteit’. In de lente van 2011 werd er een tweede club geopend. Dat was het startschot voor uitbreiding naar de rest van Nederland en België.

Dankzij de golf events ontstond er veel interactie tussen de leden van de verschillende Business Open Clubs. Zo kon men zowel lokaal als op regionale en uiteindelijk ook landelijke schaal met elkaar netwerken. De gedeelde interesse voor golf zorgt ervoor dat de ondernemers elkaar snel weten te vinden en er zowel tijdens de ontbijt- en lunchsessies als in de baan veel onderlinge contacten worden uitgewisseld en zaken worden gedaan.

Inmiddels is Business Open uitgegroeid tot een internationaal netwerk met meer dan 500 leden in Nederland en België met als missie het netwerken aangenamer en effectiever te maken. Bijeenkomsten kennen een vast verloop. Eerst krijgt elke deelnemer kort de tijd op zichzelf voor te stellen en aan te geven met wie of welk bedrijf hij of zij graag in contact komt. Vervolgens krijgt een van de vaste leden de mogelijkheid zichzelf wat uitgebreider te presenteren. Tot slot volgt er nog een ronde waarbij gekeken wordt of men elkaar’s ‘zoekvragen’ uit de eerste ronde invulling kan geven. Aansluitend is er gelegenheid verder te praten of de golfbaan in te gaan.

Door deze aanpak kenmerken onze clubs zich als een professionele vriendenclub, waarbij op aangename en effectieve wijze relaties worden opgebouwd en zaken wordt gedaan.