Business Open Nederland

Netwerken en zakelijke relaties blijven de sleutels voor continuïteit en een succesvolle toekomst voor je bedrijf. De basis van een goed netwerk is dat men elkaars business door en door kent, dan wordt het vanzelfsprekender elkaar te introduceren bij de eigen relaties.

Vanuit die filosofie startten Robbert Trimbos en Rein Korthals Altes eind 2010 een eigen netwerkclub. Al gauw ontstond er een wachtlijst aangezien er uitgegaan werd van ‘branche-exclusiviteit’. In de lente van 2011 werd er een tweede club geopend. Dat was het startschot voor uitbreiding naar de rest van Nederland.

Dankzij de golf events ontstond er veel interactie tussen de leden van de verschillende Business Open Clubs. Zo kon men zowel lokaal als op regionale en uiteindelijk ook landelijke schaal met elkaar netwerken. De gedeelde interesse voor golf zorgt ervoor dat de ondernemers elkaar snel weten te vinden en er zowel tijdens de ontbijtsessies als in de baan veel onderlinge contacten worden uitgewisseld en zaken worden gedaan.

Inmiddels is Business Open Nederland uitgegroeid tot een landelijk netwerk met meer dan 400 leden met als missie het netwerken aangenamer en effectiever te maken.

Aangenaam effectief netwerken


  • Omzetverhogend

  • Kennisdeling

  • Landelijk netwerk

Kom kennismaken