Zakelijk netwerken voor midden-en kleinbedrijven in gevaar

​Met het huidige verbod op bijeenkomsten komt het zakelijk netwerk waarlangs het midden- en kleinbedrijf (mkb) opereert steeds meer onder druk te staan. Door de maatregelen dreigen de voor het mkb zo belangrijke infrastructuur namelijk uiteen te vallen. Een zorgelijke situatie, want juist nu de wereld in rap tempo verandert, heeft men elkaar het hardst nodig voor steun, innovatie en - natuurlijk - voor opdrachten.

De landelijke netwerkorganisatie Business Open viert op 10 oktober haar tienjarig bestaan en doet dat noodgedwongen online. “Geen probleem, we begrijpen dat het niet de tijd is voor een feest”, zegt medeoprichter Rein Korthals Altes. “Maar wat ons zorgen baart is dat door de huidige overheidsmaatregelen rondom corona het broodnodige netwerken voor ondernemers steeds verder onder druk komt te staan.”

Veel business clubs kunnen sinds maart niet op hun gebruikelijke manier samen komen. Sommigen zelfs helemaal niet meer, omdat hun concept niet binnen de anderhalve meter-regel past. Denk daarbij aan beurzen, bitterballenborrels en business clubs rondom sport. “Voor het inperken van de groepsgrootte is begrip, maar er is naar ons idee een verschil tussen een studentenfeest, een verjaardag en een zakelijke bijeenkomst”, legt Korthals Altes uit. “Die laatste spelen een zeer belangrijke rol in de economie en zijn van onschatbare waarde voor het mkb.”

Kleinschalige bijeenkomsten

In een bescheiden kring kan de anderhalve meter prima worden gewaarborgd, zegt Korthals Altes, en van handen schudden is sowieso geen sprake. “Veel netwerkbijeenkomsten vinden overdag of ‘s ochtends plaats. Dan is er geen drank
in het spel en ook de omgangsvormen zijn van nature afstandelijker dan bij vrienden en familie. Bovendien begrijpen ondernemers heel goed wat er op het spel staat en houden ze zich aan de regels.”

Business Open is in de bevoorrechte positie dat zij kleinschalige bijeenkomsten organiseren en hierdoor snel kunnen schakelen. In maart werden de netwerkbijeenkomsten direct online voortgezet, en de leden komen sinds juni alweer fysiek bijeen. Korthals Altes: “We zijn er volledig van overtuigd dat we onze bijeenkomsten veilig kunnen organiseren. We hebben hiervoor een protocol opgesteld, inclusief een ventilatie- en mondkapjesbeleid, nog voordat het kabinet daar mee kwam. Kortom: wij doen er alles aan om onze leden met elkaar in contact te houden.”

Economisch belang

Op dit moment heeft Business Open er zelf voor gekozen om een statement te maken en weer voor drie weken online te gaan. “We begrijpen dat het virus moet worden ingedamd, dus laat vooral ondernemers het goede voorbeeld geven. Maar dan moet het wel bij korte en strenge maatregelen blijven. Dit langdurig
volhouden is een ramp voor de netwerkstructuren die door het huidige beleid uiteen dreigen te vallen. Zo verdwijnen er steeds meer verbanden die juist van het mkb het krachtigste en grootste bedrijf van Nederland maken. Daarom zie ik graag dat het
kabinet beter inzoomt. En plekken die niet of nauwelijks bijdragen aan de verspreiding van het virus, zoals business clubs die van groot economisch belang zijn, zoveel mogelijk ruimte geeft.”